ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ Ι

Ref.No: 65013900
Start date: 01.01.1994
End date: 31.12.2004
Approval date: 29.11.1994
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL DESIGN
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 88.041,09 €
Scientific Responsible: Prof. MAISTROU
Email: elmais@central.ntua.gr
Go to Top