ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 65204100
Start date: 01.04.2014
End date: 31.12.2015
Approval date: 30.09.2014
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 6.721,13 €
Scientific Responsible: Prof. MAISTROU
Email: elmais@central.ntua.gr
Go to Top