ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 62187900
Start date: 03.11.2004
End date: 31.12.2005
Approval date: 22.12.2004
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: ETHNIKO IDRUMA NEOTITAS
Budget: 12.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS GERAKIS
Email: President@arch.ntua.gr
Go to Top