ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ

Ref.No: 61155900
Start date: 03.11.2004
End date: 30.06.2005
Approval date: 22.12.2004
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: UP. POLITISMOU
Budget: 6.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS GERAKIS
Email: President@arch.ntua.gr
Go to Top