ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΛΕΩΦΟΡΙΑ ΓΡΑΨΑ)

Ref.No: 65091000
Start date: 01.01.2000
End date: 31.12.2000
Approval date: 26.01.2000
Department: DIOIKISI
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 31.360,94 €
Scientific Responsible: SIMOS SIMOPOULOS
Email: ses@nuclear.mech.ntua.gr
Go to Top