ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ) ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΜΠ-ΑΡΙΑΔΝΗ

Ref.No: 68003101
Start date: 24.03.2006
End date: 31.12.2007
Approval date: 10.10.2008
Department: CENTRAL LIBRARY
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, UPEPTH
Budget: 78.191,50 €
Scientific Responsible: Prof. VASILEIOS PAPAZOGLOU
Email: papazog@mail.ntua.gr
Go to Top