ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΟΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ref.No: 66001900
Start date: 01.10.1994
End date: 30.09.1999
Approval date: 04.11.1994
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: ESOTERIKO PROGRAMMA
Budget: 146.735,13 €
Scientific Responsible: Prof. PAPANTONIS
Email: papan@central.ntua.gr
Go to Top