ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΕΩΝ

Ref.No: 65058000
Start date: 01.01.1996
End date: 31.12.1996
Approval date: 23.05.1996
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 14.673,51 €
Scientific Responsible: Prof. EMMANOUIL PROTONOTARIOS
Email: protonot@cs.ntua.gr
Go to Top