ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΝΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ FWD ΤΟΥ ΚΕΔΕ

Ref.No: 61050100
Start date: 22.12.1992
End date: 21.12.1993
Approval date: 29.01.1993
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 146.735,15 €
Scientific Responsible: STULIANOS KOLLIAS
Email: skolias@central.ntua.gr
Go to Top