ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΑΥΤΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΑΝ ΤΡΟΠΟ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

Ref.No: 61096400
Start date: 01.11.1997
End date: 01.11.1998
Approval date: 06.11.1997
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: GEOGRAPHY AND REGIONAL PLANNING SCOPE
Financier: U.P.E.P.TH
Budget: 2.770,35 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS KOUTSOPOULOS
Email: koutsop@survey.ntua.gr
Go to Top