ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Ref.No: 62107200
Start date: 07.09.1998
End date: 15.11.1998
Approval date: 08.10.1998
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: ATHENS INTERNAT. AIRPORT S.A.
Budget: 17.314,76 €
Scientific Responsible: ANTONIOS STATHOPOULOS
Email: a.stath@transport.ntua.gr
Go to Top