ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΔΤΥ (ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ 65/1064: “ΛΟΙΠΑ” )

Ref.No: 65111100
Start date: 01.09.2001
End date: 01.09.2002
Approval date: 21.09.2001
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2001, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 5.869,41 €
Scientific Responsible: SIMOS SIMOPOULOS
Email: ses@nuclear.mech.ntua.gr
Go to Top