ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ref.No: 65127900
Start date: 18.10.2002
End date: 31.12.2003
Approval date: 18.10.2002
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 21.000,00 €
Scientific Responsible: IOANNA GUFTAKI
Email: ggyftaki@central.ntua.gr
Go to Top