ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΟΥ, ΔΠ, ΔΔ.

Ref.No: 65115903
Start date: 01.01.2002
End date: 31.12.2002
Approval date: 08.02.2002
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 23.478,00 €
Scientific Responsible: SIMOS SIMOPOULOS
Email: ses@nuclear.mech.ntua.gr
Go to Top