ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 11.800.000 ΚΑΙ 20.000.000 ΣΕΛΙΔΩΝ OFFSET 2001 KAI 2002

Ref.No: 65115902
Start date: 01.01.2002
End date: 31.12.2002
Approval date: 08.02.2002
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 62.216,00 €
Scientific Responsible: SIMOS SIMOPOULOS
Email: ses@nuclear.mech.ntua.gr
Go to Top