ΥΛΙΚΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΥΛΙΚΩΝ

Ref.No: 65070100
Start date: 01.02.1998
End date: 01.02.2003
Approval date: 19.02.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: AGNOSTOS HRIMATODOTIS
Budget: 44.020,54 €
Scientific Responsible: GEORGIOS TSAGKARIS
Email: gtsang@chemeng.ntua.gr
Go to Top