ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Ref.No: 61106900
Start date: 01.09.1998
End date: 31.12.2001
Approval date: 14.01.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: UP. POLITISMOU
Budget: 176.082,18 €
Scientific Responsible: Prof. MOROPOULOU
Email: mo.tonia@gmail.com
Go to Top