ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΠΟΥ ΠΥΡΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ

Ref.No: 67006100
Start date: 01.01.1995
End date: 31.12.1996
Approval date: 02.07.1996
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: G.G.E.T.
Budget: 9.986,80 €
Scientific Responsible: ANTONIOS KONTOPOULOS
Go to Top