ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ.

Ref.No: 61059900
Start date: 09.06.1994
End date: 09.06.1994
Approval date: 24.06.1994
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL DESIGN
Financier: G.G.E.T.
Budget: 14.086,57 €
Scientific Responsible: Prof. MARIGO APOSTOLOU-FILIPPA
Email: annapost@central.ntua.gr
Go to Top