ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8

Ref.No: 62085800
Start date: 01.09.1996
End date: 30.06.1997
Approval date: 21.11.1996
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: O.A.S.P.
Budget: 23.477,63 €
Scientific Responsible: THEODOSIOS TASIOS
Go to Top