ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ref.No: 62069400
Start date: 10.03.1994
End date: 31.12.1994
Approval date: 29.11.1994
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL MANAGEMENT & OPERATIONAL RESEARCH
Financier: ELLINIKI ANAPTUXIAKI ETAIREIA
Budget: 17.194,42 €
Scientific Responsible: Prof. TATSIOPOULOS
Email: itat@central.ntua.gr
Go to Top