ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΔΟΜΗ-ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ref.No: 62034400
Start date: 01.09.1997
End date: 01.09.2005
Approval date: 02.02.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 34.629,49 €
Scientific Responsible: Prof. NIKOLAOS SPURELLIS
Email: nspyr@chemeng.ntua.gr
Go to Top