ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΚΕΤΕΣ

Ref.No: 61060000
Start date: 01.04.1994
End date: 30.08.1994
Approval date: 01.04.1994
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL DESIGN
Financier: UP. POLITISMOU
Budget: 2.934,70 €
Scientific Responsible: Prof. THEANO FOTIOU
Email: thfotiou@central.ntua.gr
Go to Top