ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΟΗΤΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ref.No: 63103100
Start date: 01.01.1998
End date: 31.12.1999
Approval date: 25.02.1999
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: MINING ENGINEERING
Financier: ADAPT, UP. ERGASIAS
Budget: 33.015,41 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS PANAGOPOULOS
Email: mmescp@central.ntua.gr
Go to Top