ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΔΗΛΩΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΥΒΕΤ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ.

Ref.No: 61072700
Start date: 20.12.1995
End date: 20.09.1996
Approval date: 29.02.1996
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: G.G.E.T.
Budget: 102.714,60 €
Scientific Responsible: Prof. KOUTSOGIANNIS
Email: dk@itia.ntua.gr
Go to Top