ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ

Ref.No: 65137800
Start date: 01.01.2005
End date: 31.12.2007
Approval date: 14.01.2005
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 36.000,00 €
Scientific Responsible: THEODOROS LOUKAKIS
Email: loukakis@central.ntua.gr
Go to Top