ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΟ

Ref.No: 62058300
Start date: 10.11.1993
End date: 09.11.1994
Approval date: 23.11.1993
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: SIEMENS
Budget: 7.336,76 €
Scientific Responsible: Prof. PARASKEUAS PARASKEUOPOULOS
Email: parask@theseas.softlab.ece.ntua.gr
Go to Top