ΣΧΕΔΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ref.No: 62125800
Start date: 29.10.1999
End date: 28.11.1999
Approval date: 06.04.2000
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: KENTRO EREUNAS OIKON.PANEP.ATH.
Budget: 2.770,36 €
Scientific Responsible: Prof. CALOGHIROU
Email: Y.CALOGHIROU@ntua.gr
Description: THE FIRST STEP IN THE RESEARCH INVOLVED A THOROUGH EXAMINATION OF THE TELECOMMUNICATION DIRECTIVES OF THE EUROPEAN COMMISSION AND OF THE COUNCIL AND AN IDENTIFICATION OF ALL CRITICAL ISSUES THAT SHOULD BE INCLUDED IN A NEW INDIVIDUAL LICENSES.
Go to Top