ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ref.No: 62117500
Start date: 17.03.1999
End date: 30.06.2000
Approval date: 13.05.1999
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL LANGUAGE, COMMUNICATION AND DESIGN
Financier: EOMMEH
Budget: 46.098,32 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS PARMENIDIS
Email: parlon@central.ntua.gr
Go to Top