ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ

Ref.No: 62011500
Start date: 01.11.1997
End date: 30.04.2008
Approval date: 19.02.1998
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 108.584,02 €
Scientific Responsible: Assist. Prof. STEFANOS DIPLARIS
Email: stdiplar@central.ntua.gr
Go to Top