ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Ref.No: 63092900
Start date: 01.01.1998
End date: 31.12.2000
Approval date: 12.05.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: BRITE, E.O.K.
Budget: 45.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. PAPAGIANNAKOS
Email: npap@central.ntua.gr
Go to Top