ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

Ref.No: 61103000
Start date: 01.08.1996
End date: 01.06.2000
Approval date: 17.09.1998
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL MANAGEMENT & OPERATIONAL RESEARCH
Financier: Π.Α.Β.Ε., G.G.E.T.
Budget: 11.738,82 €
Scientific Responsible: Prof. TATSIOPOULOS
Email: itat@central.ntua.gr
Go to Top