ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΖΩΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ- ΚΟΡΩΠΙ-ΒΑΡΗ)

Ref.No: 61007702
Start date: 01.01.1993
End date: 30.06.1993
Approval date: 25.06.1993
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 3.374,91 €
Scientific Responsible: LOUDOVIKOS VASENHOVEN
Email: lwassen@central.ntua.gr
Go to Top