ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Ref.No: 62235800
Start date: 02.04.2008
End date: 01.04.2009
Approval date: 07.03.2008
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL LANGUAGE, COMMUNICATION AND DESIGN
Financier: KOINOFELES IDRUMA IOANNI S. LATSI
Budget: 10.500,00 €
Scientific Responsible: Prof. SOLON XENOPOULOS
Go to Top