ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΒ, ΝΕΩΝ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ,ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ

Ref.No: 62067700
Start date: 01.10.1994
End date: 01.10.1995
Approval date: 23.09.1994
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: KONVER, E A V
Budget: 43.433,61 €
Scientific Responsible: MIHAIL SFANTZIKOPOULOS
Email: imsfntua@central.ntua.gr
Go to Top