ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ref.No: 61099700
Start date: 01.12.1996
End date: 30.11.1997
Approval date: 02.02.1998
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: GENIKI GRAMMAT.APODIMOU ELLINI
Budget: 11.445,34 €
Scientific Responsible: Prof. MAGKLARIS
Email: maglaris@mail.ntua.gr
Go to Top