ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

Ref.No: 61138500
Start date: 23.10.2002
End date: 22.10.2003
Approval date: 05.11.2002
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL ELECTRIC DEVICES AND DECISION SYSTEMS
Financier: UPOURGEIO METAFORON & EPIKOIN.
Budget: 152.220,00 €
Scientific Responsible: IISOUS-EMMANOUIL SAMOUILIDIS
Email: jes@epu.ntua.gr
Go to Top