ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΕΛΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Ref.No: 61175800
Start date: 01.07.2006
End date: 31.12.2007
Approval date: 29.09.2006
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ΠΑΒΕΤ-2005, TROPICAL A.E.B.E.
Budget: 69.972,00 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS-HRISTOS MARKATOS
Email: N.Markatos@ntua.gr
Go to Top