ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΡΚΙ

Ref.No: 62177700
Start date: 15.03.2004
End date: 30.11.2007
Approval date: 31.03.2004
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INFORMATION TRANSMISSION SYSTEMS AND MATERIAL TECHNOLOGY
Financier: VIDAVO EE
Budget: 35.600,00 €
Scientific Responsible: Prof. KOUTSOURIS
Email: dkoutsou@biomed.ntua.gr
Go to Top