ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΞΗΡΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ

Ref.No: 62108500
Start date: 08.12.1998
End date: 30.06.2000
Approval date: 29.10.1998
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: NOMARHIA KOZANIS
Budget: 43.979,44 €
Scientific Responsible: Prof. KAKARAS
Email: ekak@central.ntua.gr
Go to Top