ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ref.No: 61049800
Start date: 22.12.1992
End date: 22.04.1994
Approval date: 05.03.1993
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 25.033,02 €
Scientific Responsible: IOANNIS FRANTZESKAKIS
Go to Top