ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ref.No: 61049200
Start date: 07.01.1992
End date: 31.10.1993
Approval date: 29.06.1992
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 48.422,60 €
Scientific Responsible: Prof. ASIMAKOPOULOS
Email: vassim@central.ntua.gr
Go to Top