ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ (ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ)

Ref.No: 62088100
Start date: 01.10.1996
End date: 30.09.1997
Approval date: 10.02.1997
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: G.E.N.
Budget: 5.869,40 €
Scientific Responsible: Prof. GERASIMOS ATHANASOULIS
Email: mathan@central.ntua.gr
Go to Top