ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΟΥ -9 ΑΠΟ ΚΟΝΔΥΛΙΟ “ΧΡΟΝΟΣ Η/Υ”

Ref.No: 66013700
Start date: 01.06.2008
End date: 31.05.2012
Approval date: 20.06.2008
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Sector: MARINE ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, METAFORA APO PROGRAMMATA 63/
Budget: 100.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. KYRTATOS
Email: nikolaos.kyrtatos@gmail.com
Go to Top