ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΤΠΠΛ

Ref.No: 63057103
Start date: 01.01.1998
End date: 31.12.1998
Approval date: 19.02.1998
Department: PRUTANEIA
Financier: P.E.P. ATTIKIS
Budget: 146.735,13 €
Scientific Responsible: Prof. ELEUTHERIOS PAPAGIANNAKIS
Email: lpap@central.ntua.gr
Go to Top