ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Ref.No: 63057100
Start date: 01.10.1995
End date: 30.06.1996
Approval date: 14.12.1995
Department: EPITROPI TEHN.PARKOU LAURIOU
Financier: 2ο ΚΠΣ, P.E.P. ATTIKIS
Budget: 90.388,85 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS POLUZOS
Email: gpolyzos@central.ntua.gr
Go to Top