ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

Ref.No: 63102100
Start date: 01.04.1996
End date: 31.03.2000
Approval date: 28.05.1998
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: TRANSPORT, E.O.K.
Budget: 160.892,83 €
Scientific Responsible: Prof. HARILAOS PSARAUTIS
Email: hnpsar@mail.ntua.gr
Go to Top