ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ref.No: 62057400
Start date: 01.02.1993
End date: 01.02.1995
Approval date: 29.01.1993
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: O.A.S.P.
Budget: 7.336,76 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS FUTROLAKIS
Go to Top