ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ. ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΝΙΩΝ

Ref.No: 62071300
Start date: 15.06.1995
End date: 15.04.1996
Approval date: 30.06.1995
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: MINING ENGINEERING
Financier: ORGANISMOS RUTHMISTIKOU ATHINAS
Budget: 29.347,03 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS PANAGOPOULOS
Email: mmescp@central.ntua.gr
Go to Top