ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 ΚΑΙ 3 ΤΠΠΛ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 ΚΑΙ 3 ΤΠΠΛ

Ref.No: 63079600
Start date: 01.02.1996
End date: 30.06.1996
Approval date: 10.02.1997
Department: DIATMIMATIKO TPPL
Financier: 2ο ΚΠΣ, P.E.P. ATTIKIS
Budget: 8.804,12 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS KOUREMENOS
Go to Top